Це переклад на українську мову GDPR Захист персональних даних KompletMobil s.r.o. Англійська версія лише для неофіційних цілей. З усіх юридичних питань розглядається лише чеська версія.

Адміністратор персональних даних відповідно до пункту 7 статті 4 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільний рух таких даних ( надалі: «GDPR») є Kompletmobil s.r.o., ідентифікаційний номер: 05862981 з юридичною адресою: Na Skále 814, Protivín, 39811 (надалі: «адміністратор»).

Персональні дані — будь-яка інформація про ідентифіковану або ідентифіковану фізичну особу; фізична особа, яку можна ідентифікувати, — це фізична особа, яку можна прямо чи опосередковано ідентифікувати, зокрема за допомогою посилання на певний ідентифікатор, наприклад ім’я, ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, мережевий ідентифікатор або один чи більше спеціальних елементів фізичного, фізіологічного, генетична, психологічна, економічна, культурна чи соціальна ідентичність цієї фізичної особи.

Адміністратор не призначив уповноважену із захисту персональних даних.

a) Джерела та категорії оброблених персональних даних

Адміністратор обробляє персональні дані, які ви йому надали, або персональні дані, отримані адміністратором на підставі виконання вашого замовлення.

Адміністратор обробляє ваші ідентифікаційні та контактні дані та дані, необхідні для виконання договору.

б) Юридична підстава та мета обробки персональних даних

Юридичною підставою для обробки персональних даних є виконання договору між вами та адміністратором згідно зі статтею 6, абзац 1 лист b) GDPR, законний інтерес адміністратора щодо надання прямого маркетингу (особливо для надсилання ділових повідомлень та інформаційних бюлетенів) відповідно до статті 6, параграф 1, лист f) GDPR, ваша згода на обробку для цілей прямого маркетингу (зокрема, для надсилання ділових повідомлень та інформаційних бюлетенів) відповідно до статті 6, параграф 1, лист a) GDPR у зв’язку з § 7 абзацом 2 Закону № 480/2004 Coll. щодо певних послуг інформаційного суспільства у випадку, якщо не було замовлено жодних товарів чи послуг.

Метою обробки персональних даних є обробка вашого замовлення та реалізація прав і обов’язків, що випливають із договірних відносин між вами та контролером; при оформленні замовлення необхідні персональні дані, необхідні для успішної обробки замовлення (ім'я та адреса, контакт), надання персональних даних є необхідною вимогою для укладення та виконання договору, без надання персональних даних неможливо укласти договір або виконати його з боку адміністратора, надсилаючи ділові повідомлення та роблячи іншу маркетингову діяльність. Автоматичне індивідуальне прийняття рішень у значенні статті 22 GDPR не відбувається з боку контролера. Ви дали свою чітку згоду на таку обробку.

c) Термін зберігання даних

Ми оброблятимемо ваші дані протягом усього періоду договірних відносин між нами. У разі обробки персональних даних, на яку було надано згоду, ваші персональні дані, як правило, оброблятимуться протягом 7 років або до моменту відкликання такої згоди. Ми обробляємо дані, отримані через обліковий запис користувача або іншим подібним способом протягом усього часу використання наших послуг і зазвичай протягом 5 років після їх скасування. Згодом протягом розумного періоду часу зазвичай зберігаються лише основні ідентифікаційні дані та інформація про причину скасування облікового запису користувача або дані, що є частиною оперативних резервних копій.

Після закінчення терміну зберігання персональних даних адміністратор видаляє персональні дані.

d) Одержувачі персональних даних (субпідрядники розпорядника)

Одержувачі персональних даних — це особи, які беруть участь у постачанні товарів/послуг/здійсненні платежів на підставі договору, надають послуги з експлуатації електронного магазину (Kompletmobil.cz) та інші послуги, пов’язані з роботою електронного магазин, надання маркетингових послуг.

Адміністратор не має наміру передавати персональні дані третій країні (країні, що не входить до ЄС) або міжнародній організації.

д) Ваші права

Відповідно до умов, викладених у GDPR, ви маєте:

право на доступ до ваших персональних даних відповідно до статті 15 GDPR,

право виправити персональні дані згідно зі статтею 16 GDPR або обмежити обробку відповідно до статті 18 GDPR.

право на видалення персональних даних відповідно до статті 17 GDPR.

право на заперечення проти обробки відповідно до статті 21 GDPR a

право на перенесення даних відповідно до статті 20 GDPR.

право відкликати згоду на обробку в письмовій або електронній формі на адресу або електронну адресу адміністратора, зазначену в статті III цих умов.

Ви також маєте право подати скаргу до Управління із захисту персональних даних, якщо вважаєте, що ваше право на захист персональних даних було порушено.

f) Умови безпеки персональних даних

Адміністратор заявляє, що вжив усіх належних технічних та організаційних заходів для захисту персональних даних.

Адміністратор вжив технічних заходів для захисту сховищ даних та сховищ персональних даних.

Адміністратор заявляє, що доступ до персональних даних мають лише авторизовані особи.

ж) Прикінцеві положення

Надсилаючи замовлення через онлайн-форму замовлення, ви підтверджуєте, що ознайомлені з умовами захисту персональних даних і приймаєте їх у повному обсязі.

Адміністратор має право змінювати ці умови. Він опублікує нову редакцію умов захисту персональних даних на своєму веб-сайті та одночасно надішле вам нову редакцію цих умов на вашу електронну адресу, яку ви надали адміністратору.